Phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2019 - 2020

PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG HỶ

TRƯỜNG PT DTNT THCS ĐỒNG HỶ

 

Số 32/KH-NTĐH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đồng Hỷ, ngày  22  tháng 3  năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2019 - 2020

 

 
 

 

                              

I. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Căn cứ Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 30/9/2016.

- Căn cứ Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2016-2020 được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 265/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016.

- Căn cứ Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2019.

- Căn cứ tiến độ triển khai Đề án nâng cấp, mở rộng quy mô đối với trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Đồng Hỷ của sở GD&ĐT.

Chỉ thị năm học và các văn bản Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH và GD dân tộc năm học của Phòng GD&ĐT Đồng Hỷ.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019

1. Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu

- Về tình hình phát triển mạng lưới trường, lớp học và công tác tuyển sinh: Năm học 2018 - 2019, trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Đồng Hỷ tuyển sinh 2 lớp 6, số HS đầu năm: 241, cuối năm (tính đến thời điểm báo cáo): 242. Tăng 1 học sinh (dân tộc Ngái) chuyển về trường.  

- Kết quả thực hiện từng chỉ tiêu đề ra của kế hoạch năm học 2018-2019:

+ Năm 2018: Chi bộ được công nhận "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", đơn vị đạt cơ quan văn hoá.

+ Năm học 2017 - 2018: Nhà trường được Sở GD&ĐT công nhận hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến", 5 CSTĐCS; 3 tổ đạt danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến"; Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc; Chi đoàn cơ sở vững mạnh; Liên đội mạnh xuất sắc cấp tỉnh.

+ Về học sinh:

Học lực: Giỏi: 17,99%; Khá 51,05%; TB 30,54%; Yếu 0,42%.

Hạnh kiểm: Tốt: 84,52%; Khá: 13,39%; Trung bình: 2,09%.

Tốt nghiệp lớp 9: 100%.

          + Hạn chế: Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu.

          Lý do: Nhà trường chưa có các phòng học bộ môn, chưa có phòng thí nghiệm, chưa có nhà đa năng.

          - Tỷ lệ học sinh/lớp: 30,25; tỷ lệ giáo viên/lớp: 2,375.

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2018-2019

2.1. Về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, quy mô học sinh

Thuận lợi: Nhà trường được sở GD&ĐT đầu tư, xây dựng bổ sung các hạng mục: Nhà lớp học và phòng học bộ môn, nhà nội trú học sinh và công vụ giáo viên, nhà đa năng, bể bơi. Tổng trị giá công trình khoảng 35 tỷ đồng.

Khó khăn: Tiến độ thi công chậm so với kết quả đấu thầu. Nhà trường đã có ý kiến với chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng đẩy nhanh tiến độ thi công.

2.2.  Đánh giá tình hình thực hiện đội ngũ

- Tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên: Năm học 2018 - 2019, nhà trường có 38 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó: Biên chế: 28, Hợp đồng theo Nghị định 68: 10. Cụ thể:

+ Biên chế: Ban Giám hiệu: 2; Kế toán: 1; Y tế: 1; Thủ quỹ kiêm văn thư: 1; Giáo vụ: 2; Thư viện:1; Thiết bị giáo dục: 1; Giáo viên: 19.

+ Hợp đồng theo Nghị định 68: Bảo vệ: 3; Lao công: 1; Nấu ăn: 6.

- Về trình độ:

+ Ban giám hiệu: Hiệu trưởng có trình độ Thạc sỹ,  Phó hiệu trưởng có trình độ Cử nhân. Trình độ Trung cấp lý luận chính trị: 2.

+ Giáo viên: 18/19 trên chuẩn, trong đó 3 giáo viên có trình độ thạc sỹ; 1/19 đạt chuẩn.

+ Nhân viên: Nhân viên Kế toán, 2 nhân viên Giáo vụ có trình độ đại học, nhân viên Thiết bị đang học Cao học; nhân viên Thủ quỹ kiêm văn thư, Y tế, Thư viện có trình độ trung cấp.

- Số giáo viên thừa: 1 (Môn Tiếng Anh).

Lý do: Đồng chí Phạm Thị Quỳnh Duân không được bổ nhiệm lại chức danh phó hiệu trưởng, làm giáo viên tiếng Anh.

- Về tăng cường công tác quản lý giáo dục: Nhà trường đã chủ động phân công lao động hợp lý cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chú trọng công tác quản lý giáo dục trong tất cả các hoạt động.

- Việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước, chủ trương của ngành giáo dục và chính sách phát triển giáo dục tại địa phương: Trong năm học 2018 - 2019, nhà trường đã nghiêm túc thực hiện đầy đủ mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt chủ trương của ngành và chính sách giáo dục dân tộc cho địa phương.

- Việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo: 100% giáo viên không vi phạm các quy định về đạo đức nhà giáo, 100% gia đinh đạt gia đình văn hóa năm 2018.

- Việc triển khai và thực hiện chính sách khoán giảng dạy và nấu ăn theo Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2018: Nhà trường chưa thực hiện việc khoán dạy, công tác nấu ăn hiện có 6 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

2.3. Công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông

- Đánh giá chất lượng giáo dục: Tuyển sinh đầu vào chất lượng khá thấp. Nhiều học sinh dân tộc ít người sinh sống ở những vùng đặc biệt khó khăn.

 - Nhà trường thực hiện học 2 buổi/ngày, việc quản lý học sinh tốt.

- Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng trình độ học sinh, nhà trường chủ động làm tốt công tác tư vấn giúp học sinh định hướng được việc học tiếp lên trung học phổ thông hoặc đi học các trường cao đẳng, nghề.

2.4. Nâng cao chất lượng giáo dục và dạy học ngoại ngữ

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh. Các tổ chuyên môn đã tập trung xây dựng các chuyên đề về phương pháp dạy học, chú trọng áp dụng phương pháp dạy học mới. Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn, đặc biệt kiểm tra đột xuất công tác dạy và học của giáo viên và học sinh. Tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt chuyên môn của các tổ bộ môn, dự giờ của giáo viên, chia sẻ, trao đổi, rút kinh nghiệm giờ dạy để nâng cao chất lượng dạy và học.

- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: Đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm.

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối học kì theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.

- Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra.

- Từng bước thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục.

- Xây dựng kế hoạch và đưa vào giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” từ lớp 6 đến lớp 9, được tích hợp trong môn Giáo dục công dân, Lịch sử, Ngữ văn, Âm nhạc, HĐNGLL… và các buổi sinh hoạt lớp, Đoàn, Đội, chào cờ...

- Chú trọng việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng..

- Đánh giá công tác dạy và học ngoại ngữ: Giáo viên ngoại ngữ đều đạt chuẩn (100%), có năng lực chuyên môn nghiệp vụ tốt.

2.5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục

Giáo viên sử dụng thành thạo các phần mềm để xây dựng giáo án điện tử, kỹ thuật trình chiếu. 100% các lớp đã lắp đặt máy chiếu Projector, đảm bảo cho giáo viên thực hiện thường xuyên việc sử dụng máy chiếu trong tất cả các giờ lên lớp.

Nhà trường sử dụng phần mềm trong việc xếp sắp thời khoá biểu, tính điểm và quản lý nhân sự.

2.6. Đánh giá tình hình cơ sở vật chất

- Phòng học: 8 phòng kiên cố.

- Phòng học bộ môn: Chưa có.

- Phòng thiết bị dạy học: Chưa có.

- Phòng máy vi tính: Chưa có. Trong năm học 2018 - 2019, nhà trường phải dùng tạm 1 phòng truyền thống để làm phòng tin học.

- Phòng học đa chức năng: Chưa có. 

- Phòng thư viện: Chưa có. Hiện tại, nhà trường chỉ có 1 phòng 18 m2 (tại nhà Hiệu bộ) dùng làm thư viện và kho sách.

- Trang thiết bị dạy học trong năm 2018 - 2019: Nhà trường đã được cấp phát 4 bộ trang thiết bị dạy học. Tuy nhiên, hiện nay nhà trường chưa có phòng thí nghiệm, các thiết bị phải để trong 1 gian kho chứa, không thuận tiện cho việc sử dụng và quản lý.

- Tình hình xây dựng trường chuẩn quốc gia: Thiếu cơ sở vật chất.

Hiện tại, nhà trường đang được đầu tư xây dựng các hạng mục còn thiếu. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng rất chậm so với kết quả đấu thầu.

2.7. Đánh giá về tình hình thực hiện tài chính

- Tình hình thu, chi ngân sách chi thường xuyên và huy động các nguồn tài chính:

+ Về thu ngân sách: Không có.

+ Về chi ngân sách chi thường xuyên: Chi đúng, chi đủ theo chế độ.

- Những thuận lợi và khó khăn về các khoản thu khác ngoài quy định của nhà nước: Nhà trường không có khoản thu khác ngoài quy định của Nhà nước.

- Tình hình thu, chi ngân sách chi thường xuyên và huy động các nguồn tài chính:

+ Số dự toán năm 2018: 8.342.765.600đ

+ Số quyết toán năm 2018: 8.260.931.985đ

+ Số tiền huy động XHH 2017-2018: Không có.

- Đánh giá việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ: Ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên và không thường xuyên, nhà trường thực hiện chi theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật hiện hành.

- Việc huy động các nguồn tài chính: Do đặc điểm học sinh của trường đều là con em các dân tộc thiểu số ở địa bàn đặc biệt khó khăn nên trong năm học 2018 - 2019, nhà trường không huy động xã hội hoá đối với phụ huynh học sinh.

- Đánh giá công tác viện trợ, tài trợ, huy động vốn ngoài ngân sách đầu tư cho giáo dục: Không có. 

- Những thuận lợi: Chế độ của học sinh được đảm bảo, các điều kiện về chỗ ăn, nhà ở và các điều kiện khác về cơ sở vật chất như sân chơi, bãi tập đảm bảo.

- Khó khăn: Học sinh ở địa bàn những xã, xóm đặc biệt khó khăn nên sự quan tâm từ gia đình còn hạn chế.

2.8. Đánh giá thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh

 - Đánh giá việc thực hiện chế độ chính sách với cán bộ, giáo viên, nhân viên: Thực hiện đầy đủ, công khai minh bạch chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên. Công tác thu chi thực hiện đúng nguyên tắc tài chính và các văn bản hướng dẫn.

- Đối với học sinh, thực hiện đầy đủ các chế độ đúng theo Thông tư 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT.

- Đánh giá việc thực hiện thu học phí; thực hiện chính sách miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về việc quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021: Học sinh của trường không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định.

- Đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ: Học sinh của trường không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định.

- Đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT- BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTBXH: Không có.

- Đánh giá việc thực hiện chế độ hỗ trợ học tập đối với  học sinh dân tộc thiểu số rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người: Nhà trường có 2 học sinh dân tộc Ngái, việc thực hiện chế độ chính sách theo đúng Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ.

- Đánh giá việc thực hiện các chế độ chính sách của tỉnh về chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường DTNT: Nhà trường thực hiện tăng 20% lương cơ sở được cấp vào các bữa ăn hàng ngày cho học sinh. Chất lượng bữa ăn được cải thiện rõ rệt.

Về chính sách hỗ trợ khoán giảng dạy và nấu ăn: Chưa thực hiện trong năm học 2018 - 2019.

2.9. Đánh giá công tác khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục

- Các công việc, các biện pháp để thực hiện các kỳ thi nghiêm túc, an toàn, hiệu quả:

+ Đối với các môn thi tập trung theo lịch của PGD&ĐT: Tổ chức thi theo phòng, sắp xếp theo số báo danh, thực hiện mỗi học sinh ngồi 1 bàn. Phân công đầy đủ giám thị trong phòng và giám thị biên.

- Đánh giá việc thực hiện công tác tự đánh giá, trong đó thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng: Nhà trường đang thực hiện tự đánh giá, thu thập và tổng hợp minh chứng. Do cơ sở vật chất còn thiếu nhiều hạng mục nên chưa thể đề nghị đánh giá ngoài.

2.10. Đánh giá việc thực hiện công tác giáo dục thường xuyên: Không có.

2.11. Đánh giá thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống đối với học sinh.

- Đánh giá triển khai thực hiện Nghị định số 80/NĐ-CP:

+ Nhà trường nghiêm túc thực hiện Nghị định số 80/NĐ-CP, đảm bảo môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, phòng chống bạo lực học đường.      Bảo đảm an ninh trật tự; an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; an toàn, phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai. Xây dựng hộp thư "Điều em muốn nói". Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ chính khóa, hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể thao an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng, phù hợp với độ tuổi học sinh. Thực hiện tốt công tác y tế trường học, công tác tư vấn cho học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 9.

          + Xây dựng, công khai và thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường.

          + Thường xuyên trao đổi thông tin với gia đình học sinh trong việc bảo đảm an toàn tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự của học sinh.

          + Giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại người học; phòng, chống bạo lực học đường thông qua các sinh hoạt tập thể.

+ Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường học.

- Đánh giá triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg:

          + Thực hiện đầy đủ chính sách đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

          + Chú trọng kết hợp nội dung sinh hoạt Đội trong hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo của nhà trường.

          + Tiếp tục triển khai phong trào Thi đua Dạy tốt - Học tốt; thực hiện việc treo khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường.

          + Tổ chức cho học sinh trực tiếp lao động, vệ sinh lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường.

          + Thực hiện và duy trì việc hát Quốc ca trong các lễ chào cờ; việc tập thể dục buổi sáng, giữa giờ cho học sinh.

- Đánh giá thực trạng và giải pháp tổ chức thực hiện công tác tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh:

+ Nhà trường thành lập tổ tư vấn tâm lý cho học sinh. Thực hiện tư vấn cho học sinh bằng nhiều hình thức như sinh hoạt tập thể, trao đổi cá nhân.

+ Việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh: Kết hợp giữa tuyên truyền của nhà trường với việc mới các chuyên gia về tư vấn, tuyên truyền theo các chủ đề

+ Hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo thông qua các hoạt động được tổ chức trong các ngày kỷ niệm, trong các đợt đi thực tế.

3. Một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong việc thực hiện kế hoạch

3.1. Tồn tại, hạn chế

 -  Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được so với yêu cầu.

3.2. Nguyên nhân

Tiến độ thực hiện và triển khai đề án nâng cấp và mở rộng quy mô của trường chậm.

 3.3. Bài học kinh nghiệm trong quản lý: Phát huy dân chủ, công khai, tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên được tham gia các hoạt động. Chú trọng công tác giáo dục toàn diện, kết hợp hài hoà giữa dạy học và rèn kỹ năng sống cho học sinh dân tộc thiểu số.

III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019-2020

1. Các mục tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Mục tiêu chung

- Thực hiện đúng Chỉ thị, nhiệm vụ năm học của  Bộ GD&ĐT, các văn bản hướng dẫn của  tỉnh, của Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT Đồng Hỷ.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục toàn diện trong trường phổ thông dân tộc nội trú, đáp ứng được yêu cầu của ngành cũng như của huyện Đồng Hỷ trong việc giáo dục học sinh dân tộc thuộc diện đặc biệt khó khăn.

- Cơ sở vật chất: Hoàn chỉnh cơ sở vật chất để đề nghị đánh giá ngoài, công nhận trường chuẩn quốc gia.

          1.2. Mục tiêu cụ thể

Trên cơ sở kết quả đạt được trong những năm học trước, thực trạng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, trường phổ thông DTNT THCS Đồng Hỷ xây dựng mục tiêu cụ thể đối với tập thể, cá nhân và các chỉ tiêu về học sinh như sau:

- Tập thể:  Trường đạt danh hiệu Tập thê Lao động xuất sắc; Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc; Chi đoàn cơ sở vững mạnh; Liên đội xuất sắc cấp tỉnh; Cơ quan văn hoá.

- Cá nhân:  15% CB, GV, NV đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 85% đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

- Học sinh:  Về học lực:  Loại giỏi: 15%;  Loại Khá: 50%; Loại Trung bình: 32,5%; Loại Yếu: 2,5%.  Về hạnh kiểm:  Loại Tốt: 75%; Loại Khá: 20%; Loại Trung bình: 5%.

- Tốt nghiệp lớp 9: 100%.

2. Xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị năm học 2019-2020

- Quy mô trường lớp, học sinh  năm học 2019 - 2020: Số lớp: 9; số học sinh: 289; số học sinh tuyển mới: 105.

- Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: Duy trì 28 biên chế và 10 hợp đồng 68 như năm học 2018 - 2019. Bổ sung 1 phó hiệu trưởng, 2 giáo viên hợp đồng định mức, 3 nhân viên nấu ăn.

- Phân luồng học sinh phổ thông: Học sinh sau khi tốt nghiệp THCS có thể vào thẳng các trường THPT trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, trường THPT Điềm Thụy, Phú Bình, có thể thi vào trường phổ thông DTNT tỉnh, xét tuyển vào trường Vùng cao Việt Bắc, có thể vào học các trường Cao đẳng, dạy nghề.

- Nâng cao chất lượng giáo dục và dạy học ngoại ngữ: Tạo điều kiện cho giáo viên ngoại ngữ tiếp tục tham gia các lớp tập huấn chuyên môn do ngành tổ chức. Đầu tư thêm các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học ngoại ngữ.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, nghiên cứu.

- Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động GDĐT: Đảm bảo đầy đủ các thiết bị trong các phòng học bộ môn, phòng Tin học, phòng thí nghiệm. Đầu tư mua thêm sách và tài liệu tham khảo cho thư viện.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục: Thường xuyên tự học, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo quy định. Luôn có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, gương mẫu trong lối sống.

- Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo: Chú trọng công tác vận động xã hội hóa để trang bị phương tiện dạy học cho các phòng học mới như lắp máy chiếu Projector hoặc ti vi, lắp hệ thống camera.

- Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục: Phấn đấu được kiểm định chất lượng giáo dục, đạt mức độ 3. Thời gian: Tháng 12/2019.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo: Tiếp tục phối hợp với các đơn vị như Trung tâm Văn hóa, thông tin và truyền thông huyện Đồng Hỷ, báo Thái Nguyên, truyền hình Thái Nguyên trong việc tuyên truyền và ghi nhận những đóng góp của nhà trường trong giáo dục và đào tạo.

3. Xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách năm học 2019-2020

Trên cơ sở kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo năm học 2019-2020 và các định mức, chế độ, chính sách hiện hành, nhà trường xây dựng và lập dự toán thu, chi NSNN cho sự nghiệp giáo dục.

Lập kế hoạch huy động tài trợ, ủng hộ cơ sở vật chất, trang thiết bị.

4. Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch

4.1. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực, hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục.

- Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành phát động.

4.2. Nâng cao chất lượng giáo dục

   - Công tác tuyển sinh: Thực hiện theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành và Quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTNT.

- Thực hiện kế hoạch giáo dục: Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của cấp học THCS,  nhà trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế theo khung thời gian 37 tuần thực.

Các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động rà soát, tinh giản nội dung dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của chương trình môn học; khuyến khích giáo viên thiết kế lại các tiết học trong sách giáo khoa thành các bài học theo chủ đề (trong mỗi môn học hoặc liên môn) để tổ chức cho học sinh hoạt động học tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng vào thực tiễn; chú trọng lồng ghép giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong trường về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (theo tinh thần công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn học 2 buổi/ngày đối với các trường THCS, THPT). Chú trọng các hoạt động phụ đạo học sinh yếu; bồi dưỡng học sinh giỏi; tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo phù hợp với đối tượng học sinh.

Tiếp tục thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong các môn học, tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông,.. theo hướng dẫn  của Phòng GDĐT.

- Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh

Đổi mới phương pháp dạy học: Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường qua mạng; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh.

Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn, đặc biệt kiểm tra đột xuất công tác dạy và học của giáo viên và học sinh. Tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt chuyên môn của các tổ bộ môn, dự giờ của giáo viên, chia sẻ, trao đổi, rút kinh nghiệm giờ dạy để nâng cao chất lượng dạy và học; kiểm tra việc sử dụng thiết bị dạy học; công tác ra đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Đổi mới hình thức tổ chức dạy học: Đa dạng hóa các hình thức dạy học, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức dạy học. Coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà.

Động viên học sinh tích cực tham gia các cuộc thi.

Chú trọng đầu tư sách và tài liệu tham khảo cho thư viện, đáp ứng nhu cầu mượn và đọc của giáo viên và học sinh. Tổ chức các hoạt động như Ngày hội Đọc, Ngày sách và bản quyền thế giới, tuần lễ “ Hưởng ứng học tập suốt đời”...linh hoạt và hợp lý vào các thời điểm trong năm học.

Đổi mới kiểm tra và đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục trung học: Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: Đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 

Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra.

4.3. Tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù gắn với yêu cầu giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống,  phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh  

- Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức của học sinh về chủ trương, đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, về bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh.

 - Tổ chức và quản lí học sinh trong khu nội trú; tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống.

- Quản lý tốt hoạt động tự học của học sinh ngoài giờ chính khóa. Giáo dục học sinh tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong học tập và sinh hoạt; xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường; tăng cường giáo dục kỹ năng sống và kĩ năng hoạt động xã hội cho học sinh với các nội dung thiết thực, phù hợp tâm lí, sinh lí lứa tuổi và đặc điểm văn hóa DTTS;

- Tổ chức bếp ăn tập thể bảo đảm dinh dưỡng an toàn vệ sinh thực phẩm theo đúng quy định.

- Phối hợp với Trạm y tế Sông Cầu chăm sóc sức khỏe cho học sinh, chủ động, tích cực phòng chống dịch bệnh.

 - Tăng cường giáo dục chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng tránh và ứng phó với xâm hại tình dục trong học đường; giáo dục học sinh nâng cao nhận thức, tham gia tuyên truyền trong gia đình, cộng đồng về xóa bỏ các hủ tục lạc hậu (ma chay, cưới xin thời gian dài ngày; tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống,...); giáo dục học sinh kĩ năng hoạt động xã hội với các nội dung thiết thực, phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi và đặc điểm văn hóa DTTS.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động xã hội khác nhằm nâng cao đời sống tinh thần và giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo góp phần phát triển năng lực học sinh trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh, tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.

           - Chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong và ngoài nhà trường. Cung cấp rộng rãi thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của thị trường lao động, nhằm hướng các hoạt động giáo dục hướng nghiệp đáp ứng thị trường lao động, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giúp học sinh sau khi tốt nghiệp THCS, có thể lựa chọn học tiếp lên THPT hoặc đi học tại các trường CĐ.

4.4. Tăng cường công tác quản lí giáo dục dân tộc, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo dục dân tộc.   

 - Tăng cường công tác quản lí giáo dục dân tộc, thực hiện quy chế dân chủ, công khai trong nhà trường.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lí qua trang mạng "Trường học kết nối". 

- Triển khai  thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đã được ban hành đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

  4.5. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

- Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo qui định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh.

- Kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời

 4.6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng;

4.7. Đổi mới công tác quản lí giáo dục

 Đổi mới quản lí việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục trên cơ sở quyền tự chủ của  nhà trường; củng cố kỷ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Chú trọng công tác quản lí, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Quản lí chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường của giáo viên..

Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lí hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lí kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lí thư viện trường học,...; thực hiện tốt việc quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong giáo dục phổ thông.

4.8. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng

- Thực hiện đổi mới công tác thi đua khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch, có các tiêu chí cụ thể gắn với hiệu quả công việc được giao.

- Khuyến khích các cá nhân và tập thể có nhiều mô hình đổi mới và sáng tạo, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục. Chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của phòng GDĐT Đồng Hỷ.

5. Đề xuất, kiến nghị: Không có

IV. CÁC BIỂU MẪU VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019-2020

(các biểu chi tiết kèm theo bản kế hoạch)

     

 

Phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2019 - 2020

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 11
Tháng 10 : 171
Năm 2020 : 7.892