Kết quả cuộc thi sử dụng thiết bị thí nghiệm của trường PTDT nội trú THCS Đồng Hỷ