Trường PTDT nội trú THCS Đồng Hỷ đạt giải thưởng trong sân chơi giao lưu công nghệ thông tin 2018 – 2019

Dựa theo Công văn số 394/CNTT ngày 26/9/2018 về việc triển khai dự án YouthSpark nam 2018 của Cục CNTT –Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Trường PTDT nội trú THCS Đồng Hỷ đã tham gia và xuất sắc đạt giải thưởng trong sân chơi giao lưu công nghệ thông tin 2018 – 2019.

Các hạng mục đạt giải bao gồm giải thưởng “Sản phẩm xuât sắc” và giải “Giáo viên xuất sắc”

Bài tin liên quan